–2.000 sivile drept i Sør-Ossetias hovedstad

Tallet på sivile som er drept i krigshandlingene i Sør-Ossetia og Georgia varierer sterkt. Samtidig er FN dypt bekymret for dem som flykter fra krigen.