Sauene mindre radioaktive

Et dårlig soppår har ført til mindre radioaktivitet i sauer.