Berlusconi rørt over seieren

Silvio Berlusconi (71) sier han er rørt over at så mange mennesker har stemt på ham og vist ham tillit.