- Som Hiroshima etter bomben

Erik Sunde jobber for hordalandsbedriften Compact i Rangoon. Han forteller om et land i akutt nød.