Grønt sertifikatmarked på plass i 2012

Norge og Sverige vil få et felles marked for grønne sertifikater fra 1. januar 2012.