Fanger ruset seg på «såpe»

Det brøt ut slagsmål mellom de innsatte etter at de hadde ruset seg på desinfeksjonsmiddelet.