Bibelhelt plaget dyr og barn

Den bibelske muskelbunten Samson led av den første registrerte antisosiale personlighetsforstyrrelsen, hevder forsker.