Gjorde kuvending etter jegerbløff

Et jegerteam i Vietnam bløffet kua inn på forskernes liste over utrydningstruede dyr.