Kritikk mot Kommisjonen

Tre av de viktigste lobbyistene på «kritikersiden» feller ulike dommer over EU-kommisjonens rolle i striden om genmodifiserte organismer.