Skarp kritikk av Nobelkomiteen

Israelske folkevalgte, med arbeiderpartipolitikeren Avraham Burg i spissen, protesterer i et brev til Den Norske Nobelkomité på tildelingen av årets fredspris til FN og generalsekretær Kofi Annan.