Clinton innrømmet løgn - til slutt

Om Bill Clinton satte sluttstrek for Lewinsky-saken da han i 12. time innrømmet løgn og slapp unna videre rettslig forfølgelse, gjenstår å se. Men han overlot i det minste ikke til etterfølgeren å vurdere om han skulle slippe rettsforfølgelse, skriver Atle M. Skjærstad fra Washington DC.