Livsvarig fengsel for bombing av USA-ambassade

En jury i New York dømte tirsdag saudiaraberen Mohammed Rashid Daoud al-Owali til livsvarig fengsel for hans rolle i angrepet mot USAs Nairobi-ambassade i 1998. Han kunne ha blitt dømt til døden.