Fraråder -unisex--tur til Mars

En romferd til Mars kan by på problemer dersom besetningen består av både kvinner og menn, mener en russisk ekspert. Han frykter bråk.