Tyskerne ler mindre

Tyskerne ler stadig mindre, og ekspertene er bekymret. En god latter forlenger som kjent livet, og bidrar også til å senke blodtrykket og styrke kroppens immunforsvar.