Britisk valg utsatt til 7. juni

Valget i Storbritannia blir utsatt til 7. juni på grunn av munn- og klovsyke-epidemien.