Diktatorene som falt

Hva er det som er så fascinerende ved en diktator som faller fra toppen, drives på flukt som et jaget dyr og til slutt fanges som en rotte i et jordhull? En følelse av at rettferdigheten skjer fyllest?