Genstudier bærer frukter

Første medisin basert på genteknologi er under utvikling hos Bayer og Millenium.