Veteranar i kø for helsesjekk

FN-veteranar står nå i kø for å bli helsesjekka etter dei alarmerande meldingane om helserisiko dei kan ha blitt utsett for i teneste i krigssoner.