De tre mennene, som skal ha tilhørt SS, sitter nå i varetekt etter først å ha gjennomgått en legesjekk, opplyser en talsmann for påtalemyndigheten i Stuttgart.

Tysk politi har gjennomført husransakelse hjemme hos de tre, og det ble også gjennomført husransakelse hjemme hos to andre menn på 89 og 92 år, uten at dette ledet til pågripelser.

Hos de tre pågrepne mennene ble det imidlertid funnet materiale som bygger opp under anklagene mot dem, mener påtalemyndigheten.

— Det ble tatt beslag i ulike opptegnelser og dokumenter fra nazitiden, og disse blir nå vurdert, heter det i en uttalelse.

Ifølge siktelsen mot de tre mennene tjenestegjorde de som SS-vakter i Auschwitz fra 1942 til 1944.

Over én million mennesker ble drept eller bukket under i konsentrasjonsleiren, som var i drift fra 1940 og fram til russiske styrker rykket inn 27. januar 1945.