Det kunngjorde politimyndighetene selv på sin hjemmeside lørdag.

Innenriksdepartementet sier at det støtter «raske endringer» og henstiller befolkningen om å bidra til å trygge sikkerhet og opprettelsen av et «uavhengig, demokratisk og rettferdig, europeisk» land.

Departementet gjør det også klart at det utelukkende tjener det ukrainske folket og helt og fullt deler befolkningens sterke ønske om raske endringer.

Nasjonalforsamlingen i landet vedtok fredag å avsette innenriksminister Vitalij Zakhartsjenko, som opposisjonen misliker sterkt og anklager for å ha gitt politiet ordre om å skyte mot demonstrantene.