Sikkerhetsrådet møtes onsdag for å drøfte situasjonen i Libya.

— Vi trenger et tydelig standpunkt som kan hjelpe oss med å bygge opp hæren. Det skjer best ved at våpenforbudet heves, slik at vi kan motta materiell og våpen for å hanskes med terroren, sier utenriksminister Mohamed Dayri.

Fire år gammelt forbud

Sikkerhetsrådet innførte forbud mot handel av våpen og militært utstyr med Libya i februar 2011. Bakgrunnen var de utbredte menneskerettsbruddene i landet.

Før møtet i sikkerhetsrådet sa Egypt at de ville be om et FN-mandat til en internasjonal intervensjon i Libya. Onsdag foreslo landet i stedet en skipsblokade for å forhindre at våpen til ikke-statlige grupper fraktes inn i landet.

Tror på samlingsregjering

Libyahar i dag ingen fungerende regjering, og landet preges av tungt væpnede rivaliserende militsgrupper som kjemper seg imellom. En løs allianse av islamistiske militser overtok i fjor regjeringsbygningene i hovedstaden Tripoli, og den internasjonalt anerkjente regjeringen er forvist til Tobruk, helt øst i landet.

— Jeg tror vi kan nå en politisk løsning snart. Motsetningene er ikke uoverkommelige, sier FN-utsending Bernardino Leon om mulighetene for å få på plass en samlingsregjering i landet.