Avfolking truer i Tyskland

Ikke siden 1945 har flere tyskere forlatt hjemlandet på jakt etter arbeid. Store områder i øst avfolkes, tyske bedrifter satser heller utenfor landets grenser.