Mot klart ja i Irak

Ifølge foreløpige tall var det bare to av Iraks 18 provinser som stemte nei til grunnloven, som dermed blir vedtatt.