120 hvaler døde, 39 reddet

Frivillige maktet i dag å redde 39 hvaler som hadde svømt i land på en øy utenfor New Zealand. 120 hvaler er rapportert døde.