FN ber om matvarehjelp til Nord-Korea

Minst fire millioner nordkoreanere får stort sett ingen mat fordi FNs kornlagre er tomme.