Reddet sjømann omkom etter forlis i Østersjøen

Én av personene som ble reddet fra et svensk lasteskip som forliste i Østersjøen, er omkommet av skadene han pådro seg. Søket etter et savnet besetningsmedlem er avsluttet.