Hvithval konker ut ubåter

Norsk Polarinstitutt har tatt hval i bruk som forskningsassistenter. Utstyrt med måleinstrumenter tar hvalen seg ned i dypet - under polarisen. Alternativet er å bruke dyre ubåter.