Norge støtter ikke veto

Norge er ikke enig i Sveriges støtte til Frankrikes og Russlands veto-linje før en eventuell ny Irak-resolusjon blir lagt fram i FNs sikkerhetsråd.