Klart nei til norsk krigsstøtte

Statsminister Kjell Magne Bondevik har folket med seg når han og regjeringen sier nei til å støtte USAs og Storbritannias militæraksjoner mot Irak.