Slakter Ukrainas NATO-ambisjoner

Den russiske nasjonalforsamlingen er svært bekymret over Ukrainas forsøk på å bli medlem av NATO.