Inspektørene blir overlevert

De to norske kystvaktinspektørene som ufrivillig er om bord i den russiske tråleren «Elektron», vil bli overlevert til kystvaktfartøyet KV «Tromsø», bekrefter oberstløytnant John Espen Lien i Landsdelkommando Nord-Norge.