Ikke nordisk enighet om Svalbard-sone

Statsminister Jens Stoltenberg (A) får ingen støtte av sine nordiske kolleger når det gjelder Norges håndheving av vernesonen rundt Svalbard.