Tautrekking om Iran fortsetter

De fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og Tyskland møtes på embetsmannsnivå i Paris for å drøfte den videre strategi overfor Iran i atomstriden.