Lang krig øker terrorfaren

Krigen mot Irak trenger ikke nødvendigvis føre til flere terrorhandlinger i verden, men den kan gjøre det, sier forskeren Brynjar Lia.