Diplomatisk bremse på gjenoppbyggingen

Våpeninspektørenes leder Hans Blix beskylder USA og Storbritannia for å ha undergravd arbeidet hans. Washington avviser kritikken og fastslår at det ikke er bruk for Blix i det nye Irak, men striden kan forsinke gjenoppbyggingen.