Dilemmaer i fredsbygging

Under den kalde krigen var Forsvaret først og fremst innrettet på å beskytte norsk territorium mot angrep. Men med Sovjetunionens oppløsning forsvant det gamle trusselbildet.