Livet etter kull og stål

Heller ikke Ruhr-området kan lenger leve i industriens tidsalder. I søking etter nytt fotfeste er folk nå beredt til å gjøre selv det unevnelige, å avsette kansler Gerhard Schröders sosialdemokrater, som har styrt staten i 39 år.