Seks fra samme familie hengt

Seks menn fra samme familie ble onsdag hengt i Pakistan, for drap på tre menn de mente hadde fornærmet familiens kvinner.