Uttalelsen kommer få timer etter president Mohamed Mursis tale til nasjonen, der han gjorde det klart at han blir sittende og nekter å bøye seg opposisjonens krav.

En militærkilde sier til Reuters at hærledelsens uttalelse gjør det klart at den ikke kommer til å rette seg etter Mursis krav om å trekke ultimatumet tilbake.

Forsvarssjef Fattah al-Sisi har gitt Mursi en 48 timers frist til å bli enig med opposisjonen om en løsning på den politiske krisen. Klarer han ikke det vil hæren gripe inn. Fristen går ut onsdag ettermiddag. Hærledelsens plan skal blant annet være å oppløse nasjonalforsamlingen og suspendere grunnloven.