Det midlertidige budsjettet som innebærer at statsapparatet kan tre i funksjon igjen og staten kan fortsette å ta opp lån, ble vedtatt mindre enn to timer før den amerikanske staten ikke lenger hadde hatt myndighet til å låne penger ved midnatt amerikansk tid.

President Obama lovte tidligere at han ville signere loven med en gang den var vedtatt også av Representantenes hus, og at det delvis nedstengte statsapparatet da umiddelbart kunne komme i gang igjen.

Slipper resesjon

Hadde ikke avtalen blitt vedtatt, ville USA ha sluppet opp for penger uten mulighet til å fortsette å finansiere sin drift og betjene sin gjeld med nye lån. Det ville trolig ha kastet USA tilbake i resesjon og verden ut i en ny finanskrise.

Avtalen ble vedtatt med 81 mot 18 stemmer i Senatet og 285 mot 144 stemmer i Representantenes hus onsdag kveld.

Det innebærer at mange republikanere har stemt imot, men også at nok moderate republikanere har stemt for avtalen til at den kunne vedtas.

Avtalen ble vedtatt etter at Republikanerne til slutt droppet forsøket på å knytte vedtak av et budsjett til et krav om at Obamas helsereform skulle oppheves eller utsettes.

Stengt i 16 dager

Striden om budsjettet har ført til at store deler av statsapparatet har vært nedstengt siden 1. oktober, og at flere hundre tusen offentlig ansatte dermed har vært permittert.

Avtalen innebærer at statsapparatets virksomhet finansieres fram til 15. januar og at staten kan fortsette å låne penger til å finansiere virksomheten fram til 7. februar.

Den innebærer derfor bare en utsettelse, og mye tyder på at den samme krisen kan oppstå igjen etter nyttår, siden de mest konservative republikanerne sier de ikke gir opp anstrengelsene for å oppheve helsereformen.