To skip bruker sonarutstyr i håp om å finne flyets såkalte svarte boks. Inntil 13 fly og 11 skip deltok lørdag i søket i det indiske hav hvor håpet er å finne de såkalte svarte boksene, ferdskriveren og taleregistratoren som gjør opptak av stemmer og annen informasjon.

Blir ferdskriver og taleregistrator funnet, kan de gi svar på hva som skjedde med Malaysian Airlines-flyet da det forsvant for fire uker siden. Letemannskapene har imidlertid kort tid på seg ettersom signalene fra boksen vanligvis opphører etter en måned.

Eksperter har varslet at sonarutstyret kan bli til liten til nytte med mindre etterforskerne klarer å danne seg en klarere idé om hvor flyet traff havoverflaten. Grunnen er at utstyret kun kan søke i en begrenset utstrekning, og at utstyret må slepes bak skipene i lav fart, noe som betyr at det ikke kan dekke et stort havområde raskt.