Siden tirsdag denne uken har 15 soldater fra Telemarksbataljonen gjennomført søk etter ferdskriveren sammen med helikopter fra 339-skvadronen.

Søket avsluttes med bakgrunn i at de norske soldatene nå har gjennomsøkt det ansvarsområdet de har blitt tildelt av de svenske havarimyndighetene.

En beslutning om et eventuelt utvidet— og ytterligere søk vil bli tatt av svenske myndigheter, opplyser Forsvaret.

Sist helg fant soldater fra det svenske forsvaret flyets taleregistrator.