Kombinasjonen skaper et av det europeiske kontinentets største utfordringer, noe verdens ledende demografer sammenligner med den finansielle krisen — strakt ut over flere generasjoner.

BNP-fall

Europa vil langsomt gå i stå, advarer den hollandske demografen Stijn Hoorens fra Rand Europe.

— Finanskrise eller ei, Europas BNP-vekst vil falle fra et gjennomsnitt på 2,7 prosent i forrige og i det nåværende årtiet til rundt 1,3 prosent i det neste halve århundret - kun på grunn av befolkningsutviklingen, sier Hoorens til Jyllands-Posten lørdag.

De neste 50 årene kommer den europeiske arbeidsstyrken til å skrumpe inn med 15 prosent. Det tilsvarer opptil 30 millioner færre arbeidstakere.

Velferdssystemer

Den demografiske utviklingen vil være kritisk i de fleste europeiske land, sier seniordemograf Carl Haub fra Population Reference Bureau i Washington.

— Vi kommer til å bli vitner til at ett eller flere velferdssystemer bukker under for det voksende presset, advarer han.

En sunn og jevn befolkningsutvikling krever at kvinner i gjennomsnitt føder rundt to barn hver.

I Norge ligger fødselsraten på nesten 1,9 barn, ifølge Statistisk sentralbyrå, men i sør- og østeuropeiske land, med unntak av Frankrike, fødes det foruroligende få barn. Italia er avhengig av at 2,2 millioner utlendinger flytter til landet dersom de skal beholde forholdet mellom pensjonister og yrkesaktive, skriver Jyllands-Posten.