I rapporten skriver FNs spesialrapportør om menneskerettigheter i Iran, Ahmed Shaheed, at iranske styresmakter undergraver pressefriheten og utsetter enkelte journalister for døgnkontinuerlig overvåking og vilkårlig arrestasjon.

Iransk presse har også fått forbud mot å skrive om følgene av de økonomiske sanksjonene som er innført mot landet, ifølge Shaheed.

Samtidig beskrives situasjonen i iranske fengsler som svært urovekkende. I løpet av første halvår i år ble minst 223 personer henrettet i Iran, de fleste for narkotikaforbrytelser. I mange av tilfellene skal det ha skjedd uten rettferdig rettergang.

Aktivister har ifølge rapporten fortalt om langvarig fengsling i isolasjon, ofte uten tilgang til advokat.

— Mesteparten av dem har også fortalt at de er blitt utsatt for fysisk tortur under avhør, sier Shaheed.