Rapporten fra Open Society Foundations inneholder den mest omfattende listen over land som bisto CIA etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001, i det mange kaller grove overgrep fra administrasjonen til George W. Bush.

Rapporten Globalizing Terror er ifølge Open Society Foundations basert på troverdige offentlige kilder og respekterte menneskerettighetsorganisasjoner. Siden den bare dekker CIAs operasjoner, tar den ikke opp fangeleiren på Guantanamo-basen som drives av Pentagon.

Bush godkjente utenomrettslige utleveringer slik at amerikanske og andre lands etterretningsorganisasjoner kunne avhøre mistenkte i land der de ikke fikk nyte godt av den rettslige beskyttelsen de ville hatt i USA.

Fengsler og avhør

I rapporten går det fram at myndighetene i 54 land hjalp CIA ved å la CIA drive fengsler, avhøre mistenkte, bidra med etterretningsinformasjon eller gi CIA tilgang til luftrommet.

Til sammen lister rapporten opp 136 personer som ble utsatt for de ulovlige pågripelsene og utleveringene.

Mange av tilfellene gjelder land som lenge har vært i kamp med militante islamister på sitt eget territorium, som Afghanistan, Egypt, Pakistan og Saudi-Arabia.

Mange nære allierte av USA står også på listen, blant dem Australia, Canada, Danmark, Finland, Irland, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyrkia, Thailand og Tyskland.

Iran og Sør-Afrika

Sør-Afrika står på listen blant annet fordi landet i 2003 ga USA grønt lys til å bortføre Saud Memon, en pakistaner som var mistenkt for drapet på journalisten Daniel Pearl. Han døde kort etter at han ble løslatt i 2007.

Også Iran står på listen, til tross for landets elendige forhold til USA. Iran har nemlig indirekte overlevert minst ti mistenkte, de fleste arabere, til USA ved å deportere dem til Afghanistan.

CIA plasserte noen fanger på Guantanamo-basen, men overførte andre i all hemmelighet til fengsler i Afghanistan, Litauen, Marokko, Polen, Romania og Thailand.

Brudd på menneskerettene

Rapportens forfattere krever åpenhet både i USA og andre land og sier at det ikke er noen tvil om at Bush-administrasjonen godkjente det de kaller brudd på menneskerettighetene, og at de dermed skadet USAs moralske renommé.

De sier at andre land også må dele på ansvaret, men bare Canada har bedt om unnskyldning for sin deltakelse. Tre andre — Australia, Storbritannia og Sverige - har tilbudt erstatning til noen av dem som ble rammet.

Rapporten blir offentliggjort bare dager før Senatet vurderer utnevnelsen av John Brennan til ny CIA-direktør.

President Barack Obama ga ordre om å stanse harde avhør da han ble president i 2009. Men Open Society Foundations kritiserer ham for å fortsette å tillate utleveringer dersom andre land lover å behandle fanger humant.