Senatet har godkjent avtalen som utsetter det såkalte budsjettstupet i to måneder, men avtalen må også få grønt lys i Representantenes hus før USA er reddet fra stupet.

Budsjettstupet er en serie skatteskjerpelser og kutt i offentlige utgifter som ville ha trådt i kraft ved nyttår uten en avtale.

Obama legger nå press på representantene i Representantenes hus og ber om at kompromisset som foreligger blir behandlet og godkjent raskt.

— Verken demokrater eller republikanere fikk det helt som de ville, men denne avtalen er riktig for landet vårt, og Representantenes hus bør vedta den uten utsettelser, sa presidenten natt til tirsdag amerikansk tid.

Han la til at det gjenstår mer arbeid for å redusere underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet, men at han er villig til å gjøre den jobben.

— Men avtalen sikrer at underskuddet reduseres gjennom en kombinasjon av utgiftskutt og skatteøkninger for de rikeste amerikanerne, understreker Obama.

Biden sentral

Selv om Kongressen eventuelt kommer til enighet én dag på overtid, er skadevirkningene begrensede fordi 1. januar er offentlig høytidsdag i USA.

Representantenes hus vil trolig stemme over kompromissforslaget tirsdag.

Det var visepresident Joe Biden og Republikanernes mindretallsleder i Senatet, Mitch McConnell, som forhandlet fram avtalen.

— Godt nyttår. Hadde dere trodd at vi ville være her på nyttårsaften, sa Biden til journalister sent mandag kveld amerikansk tid.

McConnell erklærte senere at det er enighet om alle skattespørsmål, og Senatet, der Demokratene har flertall, ga avtalen grønt lys med 89 mot 9 stemmer.

Kan stemme ja

Republikanerne er i flertall i Representantenes hus, og mange av dem er svorne motstandere av enhver skatteøkning og har skrevet under på et løfte om aldri å stemme for økte skatter.

Kilder CNN har snakket med i Representantenes hus opplyser imidlertid at de automatiske skatteøkningene som i teorien trer i kraft allerede tirsdag, kan hjelpe med å sikre kompromisset flertall.

De republikanske representantene kan dermed argumentere med at de i realiteten har stemt for skatteletter, ikke skatteøkning, fordi skattene som figurerer i budsjettstupet er høyere enn dem som inngår i det nåværende kompromisset.

Grover Norquist, en republikansk lobbyist med stor innflytelse som er mannen bak det omtalte skatteløftet, gir også sitt tilsagn til avtalen.

Rike må betale mer

Dersom det ikke forelå enighet om neste års budsjett ved årsskiftet, har Kongressen tidligere vedtatt at det automatisk skal kuttes drøyt 600 milliarder kroner i statsbudsjettet, samtidig som det innføres skatteøkning for de rikeste.

Avtalen er blitt døpt «fiscal cliff», eller budsjettstupet, fordi den trolig vil få negative ringvirkninger for amerikansk økonomi.

Utsettelsen på to måneder som den nåværende avtalen inneholder, må imidlertid finansieres. Ifølge en kilde CNN har snakket med i Det demokratiske partiet gjøres dette gjennom likt fordelte nedskjæringer i offentlige utgifter og skatteøkninger.

Skattespørsmålet er mest omstridt, og ingen av partene fikk viljen sin gjennom. I henhold til avtalen økes skattene for dem med inntekter over 400.000 dollar, i overkant av 2,2 millioner kroner, fra 35 til 39,6 prosent. President Obama ønsket at grensen skulle gå ved 250.000 dollar, mens Republikanerne ønsket å forlenge det nåværende skattenivået også for dem med over 400.000 dollar i inntekter.