I noen av de modigste kommentarene som er kommet fra serbisk side siden den tidligere provinsen løsrev seg etter at NATOs tre måneder lange krig i 1999, sa Dacic at Serbia ikke lenger har råd til å stikke hodet i sanden.

— Serbisk suverenitet i Kosovo er noe som i praksis ikke eksisterer, sa han i nasjonalforsamlingen der de folkevalgte drøftet en resolusjon som ber om selvstyre for de titusener av serbere som fortsatt bor i Kosovo.

Resolusjonen om serbisk selvstyre i Kosovo ville indirekte innebære anerkjennelse av Kosovos selvstendighet, selv uten en formell anerkjennelse.

Dacics regjering har som alle serbiske regjeringer siden Kosovo-krigen fra 1998 til 1999 vært fast bestemt på aldri å anerkjenne Kosovo som egen stat, men han har likevel signalisert en mer fleksibel holdning i forbindelse med at Serbia søler medlemskap i EU.

Med vestlig støtte erklærte Serbia seg uavhengig i 2008, ni år etter den brutale serbiske offensiven mot det kosovoalbanske opprøret som framprovoserte NATOs intervensjon for å stanse blodbadet president Slobodan Miloševic var ansvarlig for.

Over 90 land har anerkjent Kosovo, men fortsatt lider landet under etnisk deling mellom de 90 prosent av innbyggerne som er etniske albanere, og den lille serbiske enklaven i nord som støttes av Serbia.

EU, som gjorde Serbia til offisiell kandidat i fjor, presser Dacic til å løsne på kontrollen over Nord-Kosovo og opprette normale forbindelser med sin tidligere provins, selv uten offisiell anerkjennelse.