Flere søndager i året med åpne butikker, lemping på kravene for beskyttede profesjoner som skattefogd og notar, og omfattende salg av statlige verdier, er blant tiltakene økonomi Emmanuel Macron vil legge fram onsdag.

Frankrikes økonomi trenger desperat en ny giv. Veksten i økonomien var kun på 0,3 prosent tredje kvartal i år etter to etterfølgende kvartal med nullvekst, og arbeidsløsheten er nå på rekordhøye 10,4 prosent.

Landet har fått en skrape fra både EU og Tyskland som mener franske myndigheter ikke har gjort nok for å få fart på økonomien. I Brussel og Berlin er man også bekymret over størrelsen på landets offentlige gjeld, som er ventet å holde seg over 3-prosenttaket fram til 2017.

Reformforslagene, særlig forslaget om søndagsåpne butikker, har allerede møtt massiv kritikk. Sosialistpartiet (PS) har varslet at de vil stemme mot forslaget under en parlamentsdebatt som skal holdes i januar neste år.