Petraeus møter lite motstand

Kongressen i USA kommer til å godkjenne general David Petraeus som ny øverstkommanderende i Afghanistan.