Forfatningsrådet godkjente det kontroversielle forslaget, som har vært en fanesak for det franske sosialistpartiet.

Tidligere i år avviste fransk rettsvesen François Hollandes første forslag, som gikk ut på at personer med topplønn skulle beskattes med «millionærskatten» på 75 prosent. I stedet skal skatten kreves av firmaet som utbetaler lønnen.

Hollande øker skattene markant for å få bukt med Frankrikes økende statsgjeld, og næringslivet må bidra. Det er ventet at toppskatten skal gi staten 210 millioner euro i året i inntekter, og skatten vil berøre rundt 470 selskaper og mange fotballklubber.

Hollande har gjort seg upopulær blant næringslivstopper, industrimagnater og andre med sitt forslag om å heve toppskatten. Tidligere i år truet landets fotballforbund med å gå til streik på grunn av forslaget.

Presidenten har uttalt at forslaget ikke har som mål å straffe noen, men når lønnsmottakere må akseptere lønnsnedgang, økonomien i landet halter og arbeidsløsheten stiger, så må selskapene også holde igjen på lønningene til toppsjefene og direktørene.